ОбС на БСП Кюстендил - офис
Председател на Общински съвет - Бойко Клечков
Партиен клуб гр. Кюстендил, 2500,ул."Патриарх Евтимий" №3
Кюстендил
КН 2500
България
Председател: 0877924929, офис 0879155106