(Видео)Според доклад,изготвен от независима външна организация, община Кюстендил губи своята значимост в областта - ТВ Запад

Според доклад,изготвен от независима външна организация, община
Кюстендил губи своята значимост в областта,в почти всички показатели.
Данните от доклада бяха изнесени от представителите на БСП-Кюстендил в
Общинския съвет.

Фейсбук на БСП