Валери Жаблянов Българският производител е мачкан и потискан

2018 05 31

Цените на селскостопанската продукция, които в момента се предлагат от
изкупващата страна са под себестойността. Трудностите на производители
на плодове в Кюстендил към момента се открояват най-ярко. Това каза пред
журналисти народният представител Валери Жаблянов.

По думите му липсва всякаква перспектива за развитието на този отрасъл в
бъдеще, тъй като никой няма да отглежда, създава и произвежда качествена
продукция, защото държавата не предлага нищо.

„Няма преработвателна промишленост, няма гаранция за минимални изкупни
цени, а самата търговия е предоставена на съмнителни структури. Има
всички налични основания да се смята, че цената се дирижира. Няма
функциониращ пазар, тъй като няма как при недостиг на плодове на пазара,
изкупната цена да бъде под себестойност. Това означава, че пазара е
деформиран и има субекти, които въздействат върху цената с позволени и
непозволени средства“ каза Валери Жаблянов.

Коментарът му бе предизвикан от среща с граждани от Кюстендил и района,
които поставиха пред него именно наболелия проблем относно ниската
изкупна цена на черешите в Кюстендилско, както и проблема със защитата
на селскостопанската продукция. Хората акцентираха върху неблагоприятни
климатични явления /градушки/, следствие на което е унищожена част от
продукцията в общината.

„Поех ангажимент да поставя въпроса пред Министерство на земеделието за
компенсиране на пострадалите, тъй като продукцията е унищожена на места
на 100 %. Призовавам и областна служба „Земеделие“ да направи всичко
необходимо, за да удостовери по компетентен път нанесените щети и да
бъде подготвена документацията, с която да бъдат представени исканията
на засегнатите производители пред Министерство на земеделието“, уточни
Жаблянов.

Той коментира също и острата нужда от изграждане на защита срещу
градушките на територията на кюстендилска община, която понастоящем липсва.

Фейсбук на БСП