График на приемни

Иван Каракашки- всеки понеделник от 10 до 12 часа в клуба.

Мая Шишкова- всеки последен вторник от месеца от 15 до 17 часа.

Олег Смолички- всяка последна сряда от месеца от 15 до 17 часа.

Христо Абаджиев- всеки последен четвъртък от месеца от 16 до 17 часа.

Иван Андонов - всяка последна сряда от месеца от 16 до 17 часа.

Д-р Лилия Чингарска- според графика й на работното място.

Фейсбук на БСП